donderdag 10 juli 2008

iPhone Holotext Messaging

moest deze feature op de next generaton van de iPhone zitten...
stormen we massaal naar de winkel?!

Geen opmerkingen: